top of page

בעיות במשחק היד

הבעיות במשחק היד מחולקות למקבצים של שלוש בעיות בכל מקבץ.

לכל הבעיות במקבץ יש מכנה משותף כלשהו כאשר בדרך כלל הבעייה הראשונה היא הקלה ביותר והאחרונה קצת יותר מורכבת.

בהצלחה!

House of Cards
bottom of page