בעיה #25

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-K♣. תכננו את המשחק.
כיצד תשחקו את סדרת השליט?

בעיה #26

כנגד 3NT  מערב הוביל את ה-J♥. מזרח זכה עם ה-A♥ והחזיר את ה-6♥.
תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #27

כנגד 3NT  מערב הוביל את ה-J♠. תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com