top of page

מכריזים נכון

כל בעייה מציגה רצף הכרזה ושלוש ידיים עבור השחקן בדרום.

רק יד אחת מתאימה להכרזה הנתונה, עליכם למצוא את היד המתאימה ולציין כיצד הייתם מכריזים את שתי הידיים האחרות.

בהצלחה!

BiddingBox.JPG
bottom of page