בעיה #31

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-♠J . תכננו את המשחק.

בעיה #32

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-J ♥. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #33

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q ♥. תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com