חסימות-יד-31.jpg

בעיה #31

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-♠J . תכננו את המשחק.
חסימות-יד-32.jpg

בעיה #32

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-J ♥. תכננו את המשחק.

 
 
חסימות-יד-33.jpg

בעיה #33

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q ♥. תכננו את המשחק.