בעיה #40

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-6♠. תכננו את המשחק.

בעיה #41

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-6♥. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #42

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-J♥. תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com