מצאו את ההבדלים

כל בעייה מציגה שתי חלוקות דומות אולם ההבדל הקטן גורם להבדל בתכנון ביצוע החוזה או בבחירת קו ההגנה.

בהצלחה!

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com