בעיה #19

כנגד ♥4 הוביל מערב את ה-Q♠, מזרח משחק את ה-2♠. תכננו את המשחק.

בעיה #20

כנגד 3NT הוביל מערב את ה-K♦ מזרח משחק את ה-2♦. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #21

כנגד ♠4 הוביל מערב את ה-A♦. מזרח שיחק את ה-2♦. מערב המשיך עם ה-K♦ ועבר ל-2♠ מזרח זכה עם ה-A♠ וחזר עם ה-10♥. תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com