בעיה #10

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-K♣. תכננו את המשחק.

בעיה #11

כנגד ♥4 הוביל מערב את ה-A♣ והמשיך עם ה-K♣. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #12

כנגד ♠6 הוביל מערב את ה-K♣. תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com