טיפול בשליטים-יד-10.jpg

בעיה #10

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-K♣. תכננו את המשחק.
טיפול בשליטים-יד-11.jpg

בעיה #11

כנגד ♥4 הוביל מערב את ה-A♣ והמשיך עם ה-K♣. תכננו את המשחק.

 
 
טיפול בשליטים-יד-12.jpg

בעיה #12

כנגד ♠6 הוביל מערב את ה-K♣. תכננו את המשחק.