בעיה #43

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-4♥. מזרח זכה עם ה-K♥ והמשיך עם ה-A♥. תכננו את המשחק.

בעיה #44

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q♠. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #45

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-K♠.
מזרח זכה עם ה-A♠ והמשיך עם ה-4♠ אל ה-J♠ של שותפו.
מערב המשיך עם ה-Q♠. תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com