בעיה #34

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-Q♣.  תכננו את המשחק.

בעיה #35

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-K♥. ההגנה המשיכה ב-♥ והכרוז חתך את הסיבוב השלישי בסדרה. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #36

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-♠. תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com