בעיה #16

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-4♣, מזרח משחק את ה-J♣. תכננו את המשחק.

בעיה #17

כנגד 3NT הוביל מערב את ה-3♠, מזרח משחק את ה-Q♠. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #18

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-K♥. תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com