כתבות

בדף זה מרוכזות הכתבות שכתבתי ופורסמו בבטאון הישראלי לברידג'.

לנוחותכם הכתבות מופיעות בפורמט PDF כך שניתן להדפיס אותן בקלות.

כל השאר

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com