בעיה #13

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q♦ - תכננו את המשחק.

בעיה #14

כנגד ♥4 מערב הוביל את הK-♠. מזרח זוכה ב-A♠ ומחזיר את ה-10♠ שזוכה בלקיחה ומזרח ממשיך עם 5♠. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #15

כנגד ♠4 מערב הוביל את ה-A♥, המשיך עם ה-K♥ ו-♥ נוסף שמזרח חתך.
מזרח עבר כעת ל-K♣ תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com