איזו סדרה קודם-יד-7.jpg

בעיה #7

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q♠. תכננו את המשחק.
איזו סדרה קודם-יד-8.jpg

בעיה #8

כנגד ♥4 הוביל מערב את ה-Q♠. תכננו את המשחק.

 
 
איזו סדרה קודם-יד-9.jpg

בעיה #9

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-K♥. תכננו את המשחק.