בעיה #7

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q♠. תכננו את המשחק.

בעיה #8

כנגד ♥4 הוביל מערב את ה-Q♠. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #9

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-K♥. תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com