בעיה #1

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-♦K. תכננו את המשחק.

בעיה #2

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-2♠ (רביעי מלמעלה), מזרת שיחק את ה-K♠.

תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #3

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q♠.

תכננו את המשחק.