בעיה #28

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-2 ♥. תכננו את המשחק.

בעיה #29

כנגד ♠4  מערב הוביל את ה-K♥. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #30

כנגד ♥6  מערב הוביל את ה-K♠. תכננו את המשחק.
(השליטים מתחלקים 3-1, מערב אינו משרת בסיבוב השני בסדרה)

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com