שימוש בסדרת השליט-יד-28.jpg

בעיה #28

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-2 ♥. תכננו את המשחק.

בעיה #29

כנגד ♠4  מערב הוביל את ה-K♥. תכננו את המשחק.

 
 
שימוש בסדרת השליט-יד-30.jpg

בעיה #30

כנגד ♥6  מערב הוביל את ה-K♠. תכננו את המשחק.
(השליטים מתחלקים 3-1, מערב אינו משרת בסיבוב השני בסדרה)