בעיה #22

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-J♠, מזרח זוכה עם ה-A♠ ומחזיר את ה-4♠. תכננו את המשחק.

בעיה #23

כנגד 6♠ מערב הוביל את ה-10♥. תכננו את המשחק.

 
 

בעיה #24

כנגד ♠4 מערב  הוביל את ה-K♥. תכננו את המשחק.

 

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com