מצאו את ההבדלים #3

יד #1

יד #2

לפניכם שתי ידיים כמעט זהות. החוזה 3NT ע"י דרום (לאחר הכרזה מהירה: 1NT-3NT),
קלף ההובלה K♠.

תכננו את המשחק בשני המקרים (תחרות קבוצות – חישוב IMP).

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com