מצאו את ההבדלים #1

יד #1

יד #2

לפניכם שתי ידיים כמעט זהות. החוזה ♠6 ע"י דרום, הובלה J♦.

תכננו את המשחק בשני המקרים (תחרות קבוצות – חישוב IMP).

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com