מצאו את ההבדלים #5

לפניכם שתי ידיים כמעט זהות.

החוזה ♥4 על ידי דרום. קלף ההובלה Q♠.

תכננו את המשחק בשני המקרים (תחרות קבוצות – חישוב IMP).

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com