מצאו את ההבדלים #6

לפניכם מערך הקלפים הבא:

במקרה הראשון מהלך ההכרזה היה:

ובמקרה השני מהלך ההכרזה היה:

בשני המקרים החוזה 3NT מצד דרום. קלף ההובלה במקרה הראשון K♠, ובמקרה השני 7♠.

תכננו את המשחק בשני המקרים (תחרות קבוצות – חישוב IMP).

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com