מכריזים נכון #8

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 08 - 3.jpg

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com