מכריזים נכון #2

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com