מכריזים נכון #2 - פתרון

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #2 – זוהי הכרזת "רברס ביד" (Reverse Bid), המבטיחה +18 נק"ג וחמישייה בסדרה הראשונה (♦) ורביעייה בסדרה השנייה (♥).

יד #1 חלשה מדי להכרזת רברס ולכן בסיבוב השני הפותח יחזור שוב על הסדרה הארוכה שלו ויכריז ♦2.

יד #3 חזקה מספיק להכרזת רברס אולם אין לנו את החלוקה המתאימה (5-4). כדי להראות יד מאוזנת עם 18-19 נק"ג הפותח יכריז בסיבוב השני 2NT.

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com