top of page

בעיה #7

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q♠. תכננו את המשחק.
איזו סדרה קודם-יד-7 - פיתרון.jpg

יש לנו 6 לקיחות בטוחות (2 ב-♠, 4 ב-♣) אבל אין לנו זמן. לקיחות נוספות נוכל לפתח באחת הסדרות האדומות, אבל באיזו סדרה לבחור?
ההגנה תקפה בסדרה שיש לנו רק שני עוצרים. הובלת הפתיחה מוציאה לנו את העוצר הראשון ובפעם הבאה שנמסור את היד יוציאו לנו את העוצר השני. אילוץ זה מכתיב לנו כי עלינו לפתח שלוש לקיחות תוך כדי הפסד של לקיחה אחת בלבד ומכאן שעלינו לפתח את סדרת ה-♥.
נזכה עם ה-A♠ בדומם ונשחק את ה-Q-♥, נפסיד את היד ל-A (אם ההגנה לא תיקח את ה-A בלקיחה השנייה נמשיך בסדרה), את החזרה ב-♠ ניקח עם ה-K וניקח את יתרת הלקיחות להשלמת החוזה ב-♥, ולאחר מכן ב-♣.
יש לשים לב לא לחסום את סדרת ה-♣, קודם לקחת את הקלפים הגבוהים ביד הקצרה יותר בסדרה (ידו של הכרוז) ולאחר מכן לעבור לדומם ולקחת את שאר הלקיחות בסדרה.

העיקרון: כאשר ניתן לפתח לקיחות במספר סדרות עלינו לבחור בסדרה שבה נוכל לפתח את מספר הלקיחות החסר לנו מבלי לתת להגנה את ההובלה מספר פעמים כך, שהם יפתחו את הסדרה שלהם.

בעיה #8

כנגד ♥4 הוביל מערב את ה-Q♠. תכננו את המשחק.

איזו סדרה קודם-יד-8 - פיתרון.jpg

אמנם יש לנו רק 2 לקיחות בטוחות אבל החוזה הוא מצוין. לאחר שניתן להגנה את ה-A♥, ה-♦A וה-A♣, יהיו לנו 10 לקיחות (2 ב-♠, 4 ב-♥, 2 ב-♦, 2 ב-♣).
האם יש בעיות מיוחדות שעלינו לטפל בהן?

בדרך כלל בחוזה עם שליט נוציא תחילה את השליטים מידי ההגנה כדי למנוע מהם לחתוך את הקלפים הגבוהים שלנו, אולם ביד זו יש בעיה נוספת. מלבד שלושת המפסידים המהירים (האסים) יש לנו גם מפסיד איטי ב-♠. אם נתחיל עם סדרת השליט, ההגנה תזכה ב-A ותמשיך ב-♠ ותהפוך את המפסיד האיטי למפסיד בפועל. כאשר נשחק את אחת מסדרות המיינור ההגנה תזכה ב-A ותיקח את הלקיחה שלה שפותחה ב-♠ ובכך נפסיד 4 לקיחות והחוזה יוכשל. האם יש לכך פתרון?

עלינו לזכות בלקיחה הראשונה ביד (לא בדומם, נשמור את ה-A ככניסה לדומם) ולשחק את ה-♦Q. לאחר שההגנה תזכה ב-A היא תמשיך לתקוף בסדרת ה-♠, אך כעת נוכל להשליך את המפסיד בסדרה על קלף ה-♦ הגבוה בדומם. לאחר שנפטרנו מהמפסיד אפשר להוציא שליטים, תוך מסירת היד ל-A♥, למסור לקיחה נוספת ל-A♣ ולהשלים את ביצוע החוזה.

העיקרון: מפסיד איטי הוא לקיחה בסדרה שההגנה אינה יכולה לקחת עדיין אך לאחר הוצאת הקלפים הגבוהים שלנו ייחשף המפסיד שלנו בסדרה. כאשר אנו מפתחים את הסדרות שלנו עלינו להיזהר מכך שהמפסיד האיטי יהפוך למפסיד בפועל ועלינו למצוא דרך להיפטר ממנו. בחלוקה זו עלינו לפתח סדרה צדדית לפני הוצאת השליטים מידי ההגנה כדי להפטר ממפסיד כזה.

Anchor 1
Anchor 2

בעיה #9

כנגד 3NT הוביל מערב את ה-K♥. תכננו את המשחק.

איזו סדרה קודם-יד-9 - פיתרון.jpg

יש לנו 6 לקיחות בטוחות (4 ב-♠, 1 ב-♥, 1 ב-♣). את שלוש הלקיחות הנוספות אפשר לפתח ב-♦. עלינו לקוות שה-♦A אינו נמצא בידי המגן עם סדרת ה-♥ הארוכה ועלינו לדאוג לנתק את הקשר בין המגנים כך שלא יוכלו לקחת 4 לקיחות בסדרה. לפיכך נעכב את הזכייה ב-A בלקיחה הראשונה ונזכה בו בלקיחה השנייה כאשר ההגנה תמשיך בסדרה.
האם כעת נעבור לסדרה ה-♦? אם חשבתם שהעיכוב בלקיחה הראשונה הוא הכלי היחיד שיש להשתמש בו בחלוקה זו, הנה לכם הזדמנות נוספת. האם יש עוד בעיה שעלינו להתגבר עליה? עצרו מהמשך הקריאה וחישבו.

יש בעיה נוספת! אם נמשיך ב-♦, מזרח יזכה ב-A ויעבור לסדרה ה-♣. ובכך יוציא לנו את הכניסה היחידה שנותרה בדומם. לכניסה הזו אנו זקוקים כדי להתגבר על בעיית החסימה בסדרת ה-♠. לפיכך עלינו לקחת קודם את שלושת הקלפים הגבוהים ביד (A, K, J) בסדרת זו ולאחר מכן  לשחק ♦ כדי להוציא את ה-A. כעת כאשר ישוחק ♣ נוכל לזכות בדומם ולקחת את ה-Q♠ ואת הלקיחות הנוספות ב-♦ להשלמת החוזה.

העיקרון: כאשר אתם פותרים בעיה בברידג', אם זו חידה המוצגת בבטאון או ליד השולחן במועדון, שימו לב כי לעיתים יש להשתמש במספר כלים מתוך טכניקות המשחק הידועות לכם.
כאשר אתם מתכננים כיצד לשחק את הקלפים בידכם וביד הדומם שימו לב לבעיית הכניסות. יתכן שיש לפתור בעיה של חסימה בסדרה מסוימת לפני שמאפשרים להגנה לתקוף את הכניסות שלכם.

Anchor 3
bottom of page