top of page

בעיה #28

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-2 ♥. תכננו את המשחק.
שימוש בסדרת השליט-יד-28 - פתרון.jpg

יש לנו 5 לקיחות בטוחות (2 ב-♠, 2 ב-♦, 1 ב-♣). בסדרת השליט יהיו 4 לקיחות נוספות לאחר מסירת לקיחה ל-A♥ ובסה"כ 9 לקיחות. לקיחה נוספת ניתן להשיג ע"י חיתוך ♠ בדומם.

מכיוון שקלף ההובלה היה בסדרת השליט ובידי המגנים גם ה-A♥, אם ננסה תחילה להוציא את השליטים מערב ייקח עם ה-A♥ וימשיך ב-♥ נוסף ובכך יגמרו לנו קלפי השליט בדומם ונשאר עם מפסיד ב-♠. המשחק הנכון הוא לשחק מיד בלקיחה 2 את ה-K♠ ולהמשיך עם ה-6♠ אל ה-A♠ ביד ולחתוך ♠ בדומם. כעת לאחר שהשגנו את "הלקיחה העשירית" אפשר להוציא את השליטים מידי המגנים ולקחת את שאר הלקיחות לביצוע החוזה.

העיקרון: בדרך כלל מומלץ להוציא את השליטים מידי המגנים, אבל כאשר אנו מתכננים להשיג לקיחות ע"י חיתוך יש לדחות את משיכת השליטים עד לביצוע החיתוך אם ההגנה יכולה לגרום לכך שנישאר ללא שליט לביצוע החיתוך הנדרש.

Anchor 1

בעיה #29

כנגד ♠4  מערב הוביל את ה-K♥. תכננו את המשחק.

שימוש בסדרת השליט-יד-29 - פתרון.jpg

יש לנו 9 לקיחות בטוחות (6 ב-♠, 1 ב-♥, 1 ב-♦, 1 ב-♣). מכיוון שאין לנו קלפים גבוהים נוספים, שהם פוטנציאל ללקיחה נוספת, וגם אין אפשרות לחתוך בדומם המקור היחיד ללקיחה נוספת היא סדרת ה-♣. אם הקלפים בסדרה מתחלקים 4-3 בין המגנים נוכל לחתוך 3 פעמים ביד ובכך להגביה את הקלף החמישי בסדרה. לצורך כך נזדקק ל-4 כניסות לדומם: שלושה חיתוכים וכניסה נוספת כדי לשחק את הקלף שהוגבה. שתי כניסות יהיו בעזרת שני האסים של סדרות המיינור ושתי כניסות נוספות נשיג ע"י שימוש בסדרת השליט.

מהלך המשחק יהיה: נזכה עם ה-A♥ ביד ונשחק ♣ אל ה-A♣. נחתוך ♣ ביד ונחזור שוב לדומם עם סדרת השליט. נחתוך ♣ נוסף, הפעם עם קלף גבוה ונחזור שוב לדומם. חיתוך ♣ נוסף ישלים את הגבהת הקלף החמישי בסדרה. נוציא את השליט האחרון ונכנס לדומם עם ה-A♦ כדי לגבות את ה-♣ המוגבה.

העיקרון: כאמור עדיף להוציא את השליטים מידי המגנים אבל סדרת השליט יכולה לשמש כמקור לכניסות ע"פ הנדרש. עלינו לבדוק כמה כניסות יש לנו ואם יש צורך נדחה את הוצאת השליטים ונשתמש בקלפים בסדרה ככניסות כדי להשלים הגבהת קלפים בסדרה צדדית.

Anchor 2

בעיה #30

כנגד ♥6  מערב הוביל את ה-K♠. תכננו את המשחק.
(השליטים מתחלקים 3-1, מערב אינו משרת בסיבוב השני בסדרה)

שימוש בסדרת השליט-יד-30 - פתרון.jpg

יש לנו 11 לקיחות בטוחות (1 ב-♠, 6 ב-♥, 2 ב-♦, 2 ב-♣). את הלקיחה החסרה ניתן להשיג ע"י ניחוש מוצלח ומציאת ה-♦Q. למעשה אפשר להשתמש בטכניקה של משחק סופי ולחסוך את הניחוש. אם ההגנה תאלץ לפתוח את סדרת ה-♦ או לתת לנו חיתוך והשלכת מפסיד, נבצע את החוזה ללא צורך בניחוש.

לאחר הזכייה עם ה-A♠ נשחק שני סיבובי שליט בלבד, ונשאיר את ה-A♥ בדומם. מכיוון שהסדרה מחולקת 3-1 יישאר שליט נוסף בידי מזרח. נשחק שלושה סיבובים של סדרת ה-♣ כאשר אנו חותכים את הסיבוב השלישי ביד. כעת נצא עם ה-10♠ מהיד ומערב, שיזכה בלקיחה, יאלץ לשחק ♦ אל תוך המזלג או קלף באחת הסדרת השחורות שיאפשר לנו לחתוך בדומם עם A♥ והשלכת מפסיד ב-♦ מהיד ולבצע את החוזה.

העיקרון: כדי לבצע משחק סופי עלינו להשאיר שליט בשתי הידיים כדי לטפל ביציאה בסדרות שעשינו להם אלימינציה. במקרה הצורך ניתן להשאיר שליט בידי ההגנה בתנאי שהוא אינו בידי השחקן שאנו מתכוונים למסור לו את היד כי אז תהיה לו יציאה בטוחה עם השליט שנותר.

Anchor 3
bottom of page