top of page

בעיה #25

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-K♣. תכננו את המשחק.כיצד תשחקו את סדרת השליט?
גבוהים מהיד הקצרה-יד-25 - פתרון.jpg

יש לנו 8 לקיחות בטוחות (2 ב-♠, 5 ב-♥, 1 ב-♣). שתי לקיחות נוספות אפשר לפתח ב-♦ לאחר שנוציא את השליטים. אמנם כאשר נשחק את סדרת ה-♦, כדי להוציא את ה-♦A, ההגנה תיקח שתי לקיחות ב-♣ אבל זה כל מה שאנו צפויים להפסיד: לקיחה ב-♦ ושתי לקיחות ב-♣. אם כך מה הבעיה?

כאשר נשחק את סדרת השליט עלינו למנוע חסימה ולשחק ע"פ הכלל "קודם קלפים גבוהים ביד הקצרה". סדרת ה-♥ בדומם היא קצרה יותר ולכן לאחר הזכייה ב-A♣ נשחק את ה-4♥ אל ה-Q♥ ונמשיך עם ה-7♥ אל ה-A♥, K♥ ו-J♥. כעת לאחר הוצאת השליטים נשחק ♦ וכאשר נקבל שוב את היד נוכל לדרוש את שאר הלקיחות.

העיקרון: כדי לקחת את כל הלקיחות בסדרה שיש לנו בה את הקלפים הגבוהים, בלי להשתמש בסדרות אחרות ככניסות, צריך לשחק קודם את הקלפים הגבוהים מהיד שבה יש לנו פחות קלפים בסדרה.

Anchor 1

בעיה #26

כנגד 3NT  מערב הוביל את ה-J♥. מזרח זכה עם ה-A♥ והחזיר את ה-6♥.תכננו את המשחק.

גבוהים מהיד הקצרה-יד-26 - פתרון.jpg

יש לנו 5 לקיחות בטוחות (1 ב-♠, 1 ב-♥, 1 ב-♦, 2 ב-♣). המקור הנוסף של לקיחות הוא סדרת ה-♦. כדי לקחת את כל הלקיחות בסדרה עלינו לקוות שה-♦K נמצא בידי מזרח, ואז ע"י עקיפות נוכל לקחת 5 לקיחות בסדרה, ויחד עם 4 הלקיחות הנוספות בסדרות האחרות נבצע את החוזה. הבעיה היא שאין לנו כניסות נוספות בדומם ויתכן, כפי שרואים בחלוקה הנתונה, שעלינו לבצע 3 עקיפות. לפיכך נתחיל עם ה-8♦ ואם מזרח משחק קלף קטן, נשחק את ה-2♦ מהיד. ע"י כך נזכה בלקיחה ונשאר עדיין בדומם. כעת נשחק את ה-♦Q ושוב אם מזרח אינו מכסה נשחק את ה-9♦ מהיד. שוב זכינו בדומם ונוכל לחזור על העקיפה בפעם השלישית. אם היינו מתחילים עם ה-♦Q ומשחקים את ה-2♦ מהיד היינו נאלצים לזכות בפעם השנייה ביד ולא היינו יכולים לחזור לדומם כדי לבצע את העקיפה השלישית.

העיקרון: כאשר יש מחסור בלקיחות ועלינו לבצע עקיפה בסדרה המחולקת כמו בתרשים יתכן שלא נתחיל עם הקלף הגבוה בסדרה הקצרה כדי להישאר עם ההובלה בדומם להמשך העקיפות.

בחלוקה הנתונה אם טעינו והתחלנו עם ה-♦Q מהדומם, ניתן להתאושש אם נשחק את ה-9♦ מהיד בסיבוב הראשון בסדרה.

Anchor 2

בעיה #27

כנגד 3NT  מערב הוביל את ה-J♠. תכננו את המשחק.

גבוהים מהיד הקצרה-יד-27 - פתרון.jpg

יש לנו 5 לקיחות בטוחות (3 ב-♠, 1 ב-♥, 1 ב-♦). את ארבע הלקיחות החסרות ניתן לפתח בסדרת ה-♣. כאשר נעבור לשחק בסדרה, אם ההגנה תזכה עם ה-A♣ בסיבוב הראשון או השני בסדרה, לא תהיה לנו כל בעיה. אבל אם המגן במערב יעכב את ה-A♣ פעמיים ויזכה בסיבוב השלישי בסדרה לא נוכל להיכנס לדומם בעזרת סדרת ה-♣ ועלינו להשתמש בכניסה בסדרה אחרת. הכניסה היחידה האפשרית היא ה-A♠ ולכן בהובלת הפתיחה נזכה עם ה-Q♠ ביד. כעת נעבור לסדרת ה-♣, כאשר נשמור על הכלל של "קודם קלפים גבוהים ביד הקצרה". לאחר שמערב יזכה ב-A♣ בסיבוב השלישי בסדרה נוכל להיכנס לדומם עם ה-A♠ ולקחת עוד שתי לקיחות בסדרת ה-♣.
לאחר מכן ניתן לנסות עקיפה ב-♦ כדי להשיג לקיחה עודפת אבל בכל מקרה החוזה מובטח עם 3 לקיחות נוספות ביד.

העיקרון: כדי למנוע חסימה בסדרה נתונה יש לשחק קודם את הקלפים הגבוהים ביד הקצרה. לעיתים היד השלמה מציגה בעיה מיוחדת , כמו העדר כניסות לדומם ביד זו, ולכן אפשר לבצע חסימה זמנית של הסדרה כדי לשמור על הכניסה לדומם. לאחר מכן ניתן לחזור ליד ולקחת את הלקיחות הנוספות בסדרה.

Anchor 3
bottom of page