top of page

בעיה #22

כנגד ♥4 מערב  הוביל את ה-J♠. מזרח זוכה עם ה-A♠ ומחזיר את ה-4♠.
תכננו את המשחק.
מה שבטוח בטוח-יד-22- פיתרון.jpg

יש לנו 8 לקיחות בטוחות (1 ב-♠, 2 ב-♥, 2 ב-♦, 3 ב-♣). אפשר לפתח 2 נוספות בסדרת השליט. נראה שאם הכל 'מתנהג בסדר' יהיה לנו מפסיד ב-♠ מפסיד ב-♥ ומפסיד ב-♦.
כאשר נראה שהחוזה לא בסכנה, זה הזמן לבדוק מה יקרה אם לא הכל 'מתנהג בסדר'. אם סדרת השליטים מתחלקת 3-2, וזה יקרה במרבית הפעמים (68%), אין כל בעיה לקחת 4 לקיחות ואם נמצא את ה-Q במערב נוכל לקחת אפילו 5 לקיחות. אבל מכיוון שלהשלמת החוזה נדרשות רק 4 לקיחות בסדרה אפשר לשחק משחק בטוח בסדרה ולהבטיח זכייה ב-4 לקיחות גם אם הסדרה מתחלקת 4-1 (28%). הדרך לעשות זאת היא לשחק את ה-K♥ ,לחזור ליד ולשחק קלף קטן לכיוון ה-J♥. אם מערב קופץ עם ה-Q♥, תמו הצרות שלנו, אבל אם הוא אינו משרת בסדרה (כמו בחלוקה הנתונה), נשחק את ה-J♥ ולאחר מכן נכנס לדומם ונעקוף נגד ה-10♥.

העיקרון: כאשר החוזה נראה מובטח כדאי לבדוק האם חלוקה גרועה בסדרת מפתח עלולה להכשיל אותו ואם כן לבדוק האם טכניקת משחק בטוח, שלעיתים עולה לנו בלקיחה, מבטיחה את מספר הלקיחות הנדרש.

Anchor 1

בעיה #23

כנגד 6♠ מערב הוביל את ה-10♥. תכננו את המשחק.

מה שבטוח בטוח-יד-23- פיתרון.jpg

יש לנו 9 לקיחות בטוחות (2 ב-♠, 3 ב-♥, 3 ב-♦, 1 ב-♣). לקיחה נוספת אפשר להשיג אם ה-K♣ נמצא בידי מערב וכמובן שניתן לפתח לקיחות נוספות בסדרת השליט. אם חלוקת השליטים בידי המגנים היא 2-2 נוכל לקחת עוד 3 לקיחות, מספיק לביצוע החוזה. ואם החלוקה היא 3-1 נאלץ למסור לקיחה בשליט ולהסתמך על העקיפה ב-♣. לפני שנחשב את הסיכויים לביצוע החוזה כדאי לשים לב שאם נדע מראש שאנו זקוקים רק ל-4 לקיחות בסה"כ בשליט אפשר להבטיח זאת ע"י משחק בטוח. אם לעומת זאת אנו צריכים את כל 5 הלקיחות בשליט עלינו לקוות לחלוקה של 2-2 (או במקרה שהופיעה תמונה בסיבוב הראשון בסדרה אפשר לשחק ע"פ העיקרון של הסיכוי המוגבל, אבל זה נושא למאמר אחר).
מכיוון שהדרך שבה עלינו לשחק את סדרת השליט מותנית במספר הלקיחות הנדרשות לנו בסדרה, נעקוף קודם בסדרת ה-♣. ואם העקיפה מצליחה, כמו בחלוקה הנתונה, נשחק את ה-2♠ מהדומם, ואם מזרח שם קלף קטן נשים את ה-9♠ מהיד. אם מערב זוכה בלקיחה הרי הסדרה מחולקת 3-1 או 2-2 ולכן לא נפסיד יותר לקיחות בסדרה. בחלוקה הנתונה ה-9♠ זוכה בלקיחה כך ששוב ניתן לקיחה אחת בלבד בסדרה.

העיקרון: כאשר ניתן לשחק בסדרה במספר דרכים כדי להבטיח מספר לקיחות כזה או אחר, עלינו לשחק קודם, במידת האפשר, בסדרות האחרות כדי לברר כמה לקיחות דרושות לנו בסדרת המפתח ורק אז להחליט כיצד לשחק בסדרה זו.

Anchor 2

בעיה #24

כנגד ♠4 הוביל מערב את ה-K♥. תכננו את המשחק.

מה שבטוח בטוח-יד-24 - פיתרון.jpg

יש לנו 6 לקיחות בטוחות (2 ב-♠, 1 ב-♥, 1 ב-♦, 2 ב-♣). גם אם נפסיד לקיחה ל-Q♠ עדיין ניקח 2 לקיחות נוספות בסדרה וחיתוך של ♣ בדומם יביא את הלקיחה התשיעית. את הלקיחה העשירית אפשר להשיג מעקיפה מוצלחת ב-♦ או מניחוש נכון ב-♣. למעשה אפשר לראות שיש לנו מפסיד בכל אחת מהסדרות ועלינו להימנע מלהפסיד אחד מהם.
כאשר אנו עומדים בפני ניחוש לגבי איזה כיוון יש לבצע אותה ננסה לחפש את האפשרות שהמגנים ישחקו עבורנו את הסדרה. דבר זה אפשרי אם נכניס אותם למשחק סופי. המצב ב-♦ מאלץ אותנו לבחור במערב כמועמד לקבל את ההובלה וזה הכיוון שנבחר בו.

לפיכך ניתן למערב לזכות בלקיחה הראשונה ואת ההמשך ב-Q♥ ניקח עם ה-A♥. נחתוך ♥ ביד כדי 'להעלים' את הסדרה מידי הכרוז והדומם (אלימינציה). מבין שלוש הסדרות האחרות יש לבחור את הסדרה שאיתה נכניס את המגן ליד וזו תהייה סדרת השליט. נשחק K♠ ואחריו קלף קטן בסדרה ומהיד נשים את ה-J♠! אם העקיפה הצליחה בעצם נמנענו ממפסיד בשליט כך שאפשר להוציא את השליט האחרון ולנסות להשיג לקיחות עודפות בסדרות המיינור. אם העקיפה לא מצליחה, ומערב זוכה עם ה-Q♠ , הוא נמצא במשחק סופי. עליו לפתוח עבורנו את סדרת ה-♦ או את סדרת ה-♣ ובכך להימנע ממפסיד בסדרה שמערב יבחר לשחק.

העיקרון: כאשר אנו מעדיפים שהמגנים יפתחו עבורנו סדרות כדאי לחפש את האפשרות להכנסה למצב סופי end play) ).
בחלוקה זו יש בידי השותפות 9 קלפים ובכל זאת נבחר לעקוף (למרות האמרה 8 ever, 9 never ) ובכך נכניס את השחקן למשחק סופי, כלומר הדרך לשחק סדרה בודדת מוכתב מהמצב בשאר הסדרות.

Anchor 3
bottom of page