top of page

בעיה #19

כנגד ♥4 הוביל מערב את ה-Q♠, מזרח משחק את ה-2♠. תכננו את המשחק.
עוד עקיפות-יד-19-פיתרון.jpg

יש לנו 6 לקיחות בטוחות (2 ב-♠, 1 ב-♥, 3 ב-♣) אפשר לפתח לקיחה נוספת ב-♦ ו-3 לקיחות נוספות בסדרת השליט. בינתיים המגנים יפתחו לקיחה ב-♠ (יש לנו מפסיד איטי בסדרה) ייקחו את ה-♦A ואם ה-K♥ נמצא במערב זו תהייה הלקיחה השלישית להגנה, כך שאין סיבה לדאגה. למעשה אם ה-K♥ נמצא במזרח אפשר להימנע ממפסיד בשליט ולעשות לקיחה עודפת. אם כך אולי כדאי לאחר הזכייה עם ה-A♠ בדומם לעקוף ב-♥?

זהירות, סכנה! מערב הכריז ♠1, על הקלף היציאה מזרח שם את ה-2♠, יתכן שלמערב יש שישה קלפים ב-♠ ולמזרח רק אחד! אם העקיפה ב-♥ תיכשל מערב ימשיך עם ♠ נוסף ומזרח יחתוך לנו את ה-K♠, שהוא אחת הלקיחות שלנו ולכן ניכשל בביצוע החוזה.

לכן אסור לנו להסתכן בביצוע עקיפה שעלולה להביא לכישלון החוזה (ממילא מערב הכריז ולכן ה-K♥ כנראה נמצא אצלו) ולאחר הזכייה עם ה-A♠ בדומם עלינו לשחק ♥ קטן לכיוון ה-A♥ ולהמשיך ב-♥ נוסף. מערב יזכה בלקיחה וימשיך J♠ אבל נזכה עם ה-K♠ ללא חשש מחיתוך מכיוון שהוצאנו את כל קלפי השליט מידי ההגנה. בהמשך נמסור לקיחה גם ל-♦A והמגנים ייקחו גם את הלקיחה שלהם ב-♠, אבל זו גם תהייה הלקיחה האחרונה שלהם והוזה יבוצע.

העיקרון: אם נראה שאין בעיות מיוחדות יש לבדוק מה עלול להשתבש. בכל מקרה אין לעשות עקיפה שאם היא תיכשל עלולה להביא לכישלון החוזה.

Anchor 1

בעיה #20

כנגד 3NT הוביל מערב את ה-K♦ מזרח משחק את ה-2♦. תכננו את המשחק.

עוד עקיפות-יד-20-פיתרון.jpg

יש לנו 7 לקיחות בטוחות (2 ב-♥, 1 ב-♦, 4 ב-♣). אפשר לפתח לקיחות נוספות בסדרת ה-♠ או בסדרת ה-♥. החדשות הטובות הן שאנו יודעים איפה נמצאים כל הקלפים הנכבדים של המגנים. מערב פתח את ההכרזה עם ♦1 ולשותפות שלנו יש 28 נקודות בקלפים גבוהים ולכן שאר 12 הנקודות נמצאות אצלו. החדשות הרעות הן שה-Q♥ נמצאת אחרי המזלג שביד שלנו ולכן אי אפשר לבצע כנגדה עקיפה. החדשות העוד יותר רעות הן שיתכן שמערב התחיל עם 5 קלפים בסדרת ה-♦ ומכיוון שיש לנו רק עוצר אחד בסדרה, כאשר הוא יזכה ב-A♠ הוא יוכל לקחת עוד 4 לקיחות ולהפיל את החוזה. עלינו לזנוח את האפשרות לפתח לקיחות ב-♠.

כאשר החדשות כל כך רעות והכל נראה אבוד נותר רק לקוות לנס. אם ה-Q♥, שנמצאת במערב, היא דאבלטון (יש איתה רק קלף נוסף אחד בסדרה) אז אם נזכה ב-♦A (אין טעם לעכב) ונשחק A♥ ו-K♥ ה-Q♥ תיפול וה-J♥ ביד שלנו וה-10♥ בדומם יוגבהו להיות הלקיחות השמינית והתשיעית שלנו.

העיקרון: כאשר החוזה נראה חסר סיכוי עלינו לבדוק האם יש חלוקה מסוימת של הקלפים שתיתן לנו את הסיכוי היחיד לביצוע החוזה. אם מצאנו כזו חלוקה נשחק בהתאם.

Anchor 2

בעיה #21

כנגד ♠4 הוביל מערב את ה-A♦. מזרח שיחק את ה-2♦. מערב המשיך עם ה-K♦ ועבר ל-2♠ מזרח זכה עם ה-A♠ וחזר עם ה-10♥. תכננו את המשחק.

עוד עקיפות-יד-21-פיתרון.jpg

המגנים לקחו את שלוש הלקיחות הראשונות ולכן אנו חייבים לקחת את כל שאר הלקיחות. לאחר שה-♠A יצא אין לנו בעיות בסדרה זו. בסדרת ה-♥ ובסדרת ה-♣ עלינו לבצע עקיפות נגד ה-K♥ וה-Q♣ ולקוות למיקום נוח של הקלף הבכיר.
האמנם? יש לנו 7 לקיחות בטוחות (4 ב-♠, 1 ב-♥, 2 ב-♣). אם ה-Q♣ נמצאת אצל מערב אפשר לקחת את כל הלקיחות בסדרה, כלומר עוד 3 לקיחות שיביאו לביצוע החוזה. מכאן שהחוזה אינו תלוי במיקום נוח של שני הקלפים החסרים אלא רק במיקום של קלף אחד, ה-Q♣, ולכן אין טעם לעקוף גם ב-♥. עלינו לזכות עם ה-A♥, להוציא את השליטים שנותרו בידי ההגנה ולשחק את ה-10♣. אם מערב משרת בקלף נמוך, נשים קלף נמוך גם מהדומם. לאחר שהעקיפה הצליחה אפשר לקחת את כל הלקיחות בסדרה ולבצע את החוזה.

העיקרון: אין טעם לעשות עקיפה אם ממילא הצלחתה של עקיפה אחרת תביא לביצוע החוזה. אדווין קנטר (Edwin Kantar) קורא לעקיפה מסוג זה "עקיפת אימון" כי אתה מתאמן בלבצע עקיפה אבל היא אינה עוזרת בהשגת המטרה, ביצוע החוזה.

Anchor 3
bottom of page