top of page

בעיה #10

כנגד ♥4 מערב הוביל את ה-K♣. תכננו את המשחק.
טיפול בשליטים-יד-10-פיתרון.jpg

יש לנו 9 לקיחות בטוחות (5 ב-♥, 3 ב-♦, 1 ב-♣). המקורות הנוספים האפשריים ללקיחות הם חלוקה של 3-3 בסדרת ה-♦ או חיתוך ♠ בדומם. יש לשים לב שחיתוך קלפים בסדרת ה-♣ ביד לא יגדיל את מספר הלקיחות.

מכיוון שהסיכויים לחלוקה של 3-3 הם 36% בלבד ננסה למצוא את הלקיחה העשירית ע"י חיתוך ♠ בדומם. עלינו להכין את החיתוך ע"י מסירת היד להגנה פעמיים בסדרת ה-♠. אם ההגנה 'תעלה' על התוכנית שלנו היא תנסה להוציא את השליטים כך שלא יישארו בדומם, לכן אסור לנו למשוך ולו גם סיבוב שליטים אחד.

נזכה בלקיחת ההובלה עם ה-A♣, ומיד נשחק ♠. ההגנה תמשיך עם שליט וכאשר נשחק ♠ נוסף, שוב המתנגדים ימשיכו בשליט. נזכה ביד עם ה-A ונחתוך עם השליט האחרון בדומם את ה-♠ השלישי שבידנו. כעת נחזור ליד עם ♦A ונמשוך את השליט האחרון שבידי המגנים.

העיקרון: כאשר אנו מחפשים את הלקיחות החסרות להשלמת החוזה נבחר באפשרות עם הסיכוי הגבוה ביותר. הבחירה בחיתוך ♠ תצליח אם השליטים מחולקים 3-2 (אחרת ההגנה תאלץ אותנו לחתוך ♣ בידו של הכרוז וכך תתפתח לקיחה למגן עם ארבעה קלפים ב-♠). הסיכוי לכך הוא כ-68%, טוב יותר מחלוקה של 3-3.
יש לשים לב לטיפול בסדרת השליט: מכיוון שאנו מתכוונים לחתוך בדומם, עלינו לדאוג שיישאר קלף שליט כאשר נרצה לחתוך. עלינו למסור את היד פעמיים להגנה, שתנסה למנוע את החיתוך ע"י חזרה ב-♥ (יציאה בשליט הייתה מפילה את החוזה) ולכן אסור לנו למשוך שליטים תחילה.

Anchor 1

בעיה #11

כנגד ♥4 הוביל מערב את ה-A♣ והמשיך עם ה-K♣. תכננו את המשחק.

טיפול בשליטים-יד-11-פיתרון.jpg

יש לנו 7 לקיחות בטוחות (2 ב-♠, 5 ב-♥). ניתן לפתח את 3 הלקיחות החסרות בסדרת ה-♦, לאחר שנמסור לקיחה ל-♦A. כאשר נראה שהכל כל כך פשוט עלינו לחפש מה עלול להשתבש. ההגנה צפויה לקחת לקיחה בכל אחת מהסדרות הצדדיות. מכיוון שעלינו לחתוך את ההמשך של ההגנה ב-♣ ביד, שבה סדרת השליטים ארוכה, כאשר נמסור את היד עם ה-♦A נאלץ שוב לחתוך ביד הארוכה. ע"י כך תתקצר סדרת השליט ביד לשלושה קלפים ואם סדרת השליט מחולקת 4-1 (כמו בחלוקה הנתונה) נאלץ למסור לקיחה נוספת, רביעית, גם בסדרת השליט ובכך נכשל בביצוע החוזה.

הדרך להימנע מקיצור סדרת השליטים ביד היא לא לחתוך את ההמשך ב-♣ בלקיחה השנייה, אלא להשליך ♠ מהיד. למעשה החלפנו את המפסיד ב-♠ עם מפסיד נוסף ב-♣. את ה-♣ שישוחק בלקיחה השלישית נחתוך ביד, נמשוך שני סיבובי שליט כדי לגלות את החלוקה הבעייתית ונשאיר שליט בדומם.  כעת אם ההגנה תמשיך ב-♣ לאחר הזכייה ב-♦A, נוכל לחתוך בדומם ולהימנע מקיצור סדרת השליט ביד לשלושה קלפים בלבד. כעת נוכל למשוך את השליטים שנותרו ולקחת את שאר הלקיחות שלנו.

יש סכנה שהמגנים יחתכו ♦, אבל אם לאחר משיכת שני סיבובי שליט גילינו את החלוקה הבעייתית, עלינו לקוות שה-♦A נמצא אצל המגן עם ה-♥ הארוך.

העיקרון: אם אנו נאלצים לחתוך ביד שבה סדרת השליט ארוכה יותר אנו נחשפים לסכנה של קיצור הסדרה ופיתוח לקיחה בשליט אם לאחד המגנים יש אורך בסדרה. הדרך להתגונן מפני סכנה זו היא להשליך מפסידים מהיד במקום לחתוך עד שבדומם נגמרים הקלפים בסדרה ואת ההמשך נחתוך בדומם.
כאשר נראה שהחוזה מבוצע בקלות, כדאי לעצור רגע ולבדוק האם אנו יכולים להתגונן כנגד הפתעות בלתי צפויות כמו חלוקה גרועה בסדרת השליט.

Anchor 2

בעיה #12

כנגד ♠6 הוביל מערב את ה-K♣. תכננו את המשחק.

טיפול בשליטים-יד-12-פיתרון.jpg

יש לנו 11 לקיחות בטוחות (5 ב-♠, 1 ב-♥, 4 ב-♦, 1 ב-♣). בהעדר קלפים גבוהים שהם פוטנציאל ללקיחות או סדרה ארוכה שאפשר לפתח המקור היחיד הנוסף ללקיחה החסרה הוא חיתוך. בדומם לא נוכל לחתוך כלום מלבד ה-♦ הרביעי שהוא ממילא לקיחה ולכן נחפש לבצע היפוך הדומם.

חיתוך ביד שבה סדרת השליט ארוכה יותר אינה מוסיפה לקיחות אלא אם נחתוך מספיק פעמים כך שנהפוך את היד שבה סדרת השליט קצרה יותר (בדרך כלל הדומם) ליד שבה סדרת השליט ארוכה יותר (ומכאן נגזר שם הטכניקה).

לפיך ניקח את ה-A♣ בלקיחה הראשונה ומיד נחתוך ♣ עם ה-A♠. נחזור לדומם עם קלף קטן ל-♦Q ונחתוך ♣ נוסף עם ה-K♠.  נחזור לדומם פעם נוספת עם ה-A♥ ונחתוך ♣ בפעם השלישית עם ה-Q♠. כעת נותרו לנו 2 קלפים בסדרת השליט ביד ו-3 קלפים בדומם – מלאכת הפיכת הדומם הושלמה. כעת נמשוך את השליטים שבידי ההגנה וניקח את הלקיחות שלנו בסדרות הצדדיות.

העיקרון: כאשר אין אפשרות לחתוך קלפים בדומם אפשר לבדוק חיתוך קלפים ביד הכרוז כך שנהפוך את סדרת השליט בדומם לארוכה יותר. בדוגמא זו חתכנו 3 פעמים בידו של הכרוז והוספנו 3 לקיחות בדומם ובסך הכל לקחנו 6 לקיחות בסדרת השליט.

Anchor 3
bottom of page