top of page

איך ממשיכים?


לאחר התנסות באפשרויות השונות של התוכנה ניתן לערוך את שיטת ההכרזה של השותפות שלכם.
ברור כי נדרשת עבודה רבה להכנסת הצירופים השונים של ההכרזות.
ניתן למצוא קבצים מוכנים של שיטה סטנדרטית כאן.
פרטים נוספים על העבודה עם הקבצים ניתן למצוא בקובץ ReadMe-OurSystem.pdf הנמצא שם.

bottom of page