top of page

תרחישים נפוצים בניהול תחרויות ברידג'

חוברת זו כוללת את התרחישים הנפוצים בהם נתקל מנהל התחרות בניהול תחרויות (ללא מסכים).

 

חוברת זו אינה מהווה תחליף לספר החוקים אלא משמשת כתקציר, הכתוב בשפה פשוטה ותמציתית, עבור המקרים הנפוצים.

מנהלי תחרויות (ואף שחקנים) מוזמנים להוריד ולהדפיס את החוברת.

bottom of page