top of page

Bridge Bidding Summary

נתבונן בהכרזה הבאה:

                                       

האם יש לכם סיכום עם השותף/ה/ים/ות (למען התקינות הפוליטית...) לגבי משמעות ההכרזות?

1 – האם אתם משחקים סטיימן או פאפט סטיימן?

2 – האם זו שאלה לאסים או הבעת עניין בסלאם עם קלאב כסדרה השלטת?

3 – האם זו שאלה לאסים או דחיית ההזמנה לסלאם ורצון לשחק 4NT?

כן, פעם בדרך לתחרות דיברתם על רצף ההכרזות הזה ואולי אפילו הגעתם לסיכום. האם הוא מתועד איפשהו? במקרה הרע כלל וכלל לא ובמקרה הטוב זה כתוב באיזו צ'טלה או אפילו בקובץ במחשב (אבל באיזו תיקיה לעז... הוא נמצא?)

הפתרון: Bridge Bidding Summary (שם זמני – מחפש הצעות טובות).

האפליקציה (כרגע רק בגרסת Java עבור מערכות Windows) משמשת כאינדקס לגבי צירופי ההכרזות שעבורם יש לשותפות הסכם.

שימושים אפשריים:

1. זוג המעוניין בביסוס ההסכמים שלהם – עם גישה נוחה לכל ההסכמים שנקבעו.

2. מורים לברידג' יכולים להעביר לתלמידיהם את הקובץ הכולל את החומר הנלמד בשיעור.

3. תחליף ל-Convention Card – אם השימוש באפליקציה יהיה רחב דיו, קבצי ההסכמים יכללו את כל המוסכמות של השותפות, והם יהוו תחליף לכרטיס השיטות (המצומצם ממילא).

 

תוכנה זו איננה מתרגלת הכרזות וגם לא "אומרת" מה פירוש ההכרזה – היא משמשת כעורך של שיטת ההכרזה שלכם ולאחר שהוספתם את ההסברים המתאימים היא תשמש ככלי לצורך חזרה ושינון, כמו גם כדי לפתור מחלוקות בין השותפים.

bottom of page