top of page

מכריזים נכון #9 - פתרון

מכריזים נכון 009 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 009 - 1.jpg
מכריזים נכון 009 - 2.jpg
מכריזים נכון 009 - 3.jpg

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #1 – לאחר תשובה של 1NT בסיבוב הראשון נבצע הכרזת העדפה לסדרתו הראשונה של הפותח ונכריז ♥2.

יד #2 – עם שלושה קלפים בסדרת מייג'ור של הפותח נעדיף להראות תמיכה ונכריז מיד ♥2.

יד #3 – גם כאן בסיבוב השני נראה העדפה לסדרה הראשונה של הפותח ונכריז ♥2. אולם בסיבוב הראשון נראה רביעייה ב-♠ על ידי הכרזת ♠1.

bottom of page