מכריזים נכון #9 - פתרון

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #1 – לאחר תשובה של 1NT בסיבוב הראשון נבצע הכרזת העדפה לסדרתו הראשונה של הפותח ונכריז ♥2.

יד #2 – עם שלושה קלפים בסדרת מייג'ור של הפותח נעדיף להראות תמיכה ונכריז מיד ♥2.

יד #3 – גם כאן בסיבוב השני נראה העדפה לסדרה הראשונה של הפותח ונכריז ♥2. אולם בסיבוב הראשון נראה רביעייה ב-♠ על ידי הכרזת ♠1.

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com