top of page

מכריזים נכון #6 - פתרון

מכריזים נכון 06 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 06 - 1.jpg

יד #1

מכריזים נכון 06 - 2.jpg

יד #2

מכריזים נכון 06 - 3.jpg

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #1 – לאחר שהשותף פתח ♣1 והמתנגד שאחריו הכריז ♠1 כדי להראות את סדרת ה-♥ עלינו לעלות לגובה 2 ולכך אנו נדרשים להחזיק +11 נק"ג. אם אין בידינו מספיק נקודות, נכריז (נגטיב) דאבל בסיבוב הראשון ולאחר מכן נציג את סדרת ה-♥.  

יד #2 – יד זו חזקה יותר ולכן ניתן מיד בסיבוב הראשון, לאחר ההתערבות ♠1, להכריז ♥2.

יד #3 – יד זו חלשה יותר וללא חמישייה לא נוכל להכריז את סדרת ה-♥. בסיבוב הראשון נכריז דאבל ונבטיח +7 נק"ג עם רביעייה במייג'ור שלא הוכרז (♥), אולם לאחר שהפותח הראה יד מינימאלית בהכרזתו השנייה (1NT) אין סיכוי למשחק מלא ולכן נכריז פאס.

bottom of page