מכריזים נכון #3 - פתרון

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #1 – במצב שבו המשיב קרא פאס לאחר שפתחנו את ההכרזה בקריאה של 1 בסדרה, הכרזת 1NT בסיבוב השני מבטיחה יד מאוזנת עם 18-19 נק"ג ועוצר בסדרת היריב.

יד #2 חלשה מדי להכרזת 1NT, עלינו להכריז פאס. למשיב יש 0-5 נק"ג כך שלכל היותר יש לצד שלנו 19 נק"ג. ללא חלוקה מיוחדת עדיף להגן כנגד ♥1.

יד #3 חזקה מספיק כדי לא לוותר על הניסיון לזכות בחוזה. נכריז ♠1. אין צורך בקפיצה! אנו מתחרים על חוזה חלקי.

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com