מכריזים נכון #1 - פתרון

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #3 – כאשר הפותח מכריז 1NT בסיבוב השני הוא מראה 12-14 נק"ג ללא תמיכה בסדרת המשיב.

יד #1 – יש לנו 15 נק"ג ולפיכך נפתח בהכרזת 1NT.

יד #2 – עם תמיכה של ארבעה קלפים בסדרת המייג'ור של המשיב נכריז ♥2 בסיבוב השני.

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com