top of page

מכריזים נכון #11 - פתרון

מכריזים נכון 011- 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 011- 1.jpg
מכריזים נכון 011- 2.jpg
מכריזים נכון 011- 3.jpg

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #3 – לאחר שפתחנו ♠1 והשותף הכריז סדרה חדשה בגובה 2, הכרזת 2NT מראה יד מאוזנת עם 12-14 נק"ג. היד שלפנינו עונה בדיוק לתנאים אלו.

יד #1 – עם יד מאוזנת ו-18-19 נק"ג נראה את הכח הנוסף שלנו על ידי הכרזת NT בקפיצה בסיבוב השני. כלומר אחרי התשובה ♣2 נכריז 3NT.

יד #2 – עם 15 נק"ג ויד מאוזנת נפתח בהכרזת 1NT.

bottom of page