מכריזים נכון #11 - פתרון

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #3 – לאחר שפתחנו ♠1 והשותף הכריז סדרה חדשה בגובה 2, הכרזת 2NT מראה יד מאוזנת עם 12-14 נק"ג. היד שלפנינו עונה בדיוק לתנאים אלו.

יד #1 – עם יד מאוזנת ו-18-19 נק"ג נראה את הכח הנוסף שלנו על ידי הכרזת NT בקפיצה בסיבוב השני. כלומר אחרי התשובה ♣2 נכריז 3NT.

יד #2 – עם 15 נק"ג ויד מאוזנת נפתח בהכרזת 1NT.

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com