מכריזים נכון #4 - פתרון

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

יד #1

יד #2

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #2 – הכרזת דאבל ולאחר מכן בסיבוב השני הכרזת סדרה חדשה מראה יד השווה 18-20נק"ג (לעיתים גם 17 נקודות טובות יספיקו) עם חמישייה בסדרה.

יד #1 חלשה יותר, רק 14 נק"ג, ולכן נסתפק באוברקול רגיל (♥1) אחרי הפתיחה מימיננו ♦1.

יד #3 חזקה מאוד. השותף הראה 0-7 נק"ג. אם השותף נמצא בתחום העליון של ההכרזה שלו משחק מלא הוא אפשרי ולכן נזמין עם הכרזת ♥3.

© Koby Shachar. Proudly created with Wix.com