top of page

מכריזים נכון #4 - פתרון

מכריזים נכון 04 - 0.jpg

איזו מהידיים מתאימה להכרזה זו, כיצד תכריזו את שתי הידיים האחרות?

מכריזים נכון 04 - 1.jpg

יד #1

מכריזים נכון 04 - 2.jpg

יד #2

מכריזים נכון 04 - 3.jpg

יד #3

התשובה הנכונה היא יד #2 – הכרזת דאבל ולאחר מכן בסיבוב השני הכרזת סדרה חדשה מראה יד השווה 18-20נק"ג (לעיתים גם 17 נקודות טובות יספיקו) עם חמישייה בסדרה.

יד #1 חלשה יותר, רק 14 נק"ג, ולכן נסתפק באוברקול רגיל (♥1) אחרי הפתיחה מימיננו ♦1.

יד #3 חזקה מאוד. השותף הראה 0-7 נק"ג. אם השותף נמצא בתחום העליון של ההכרזה שלו משחק מלא הוא אפשרי ולכן נזמין עם הכרזת ♥3.

bottom of page