• Koby Shachar

כתבות ואתגרים שנוספו במהלך חודש ינואר

יוצא מן הכלל:

משוך את השליטים מידי המגנים

ארגז הכלים של הכרוז:

שליט או חותך


ארגז הכלים של ההגנה:

יד שלישית גבוה

11 views0 comments

Recent Posts

See All

כתבות ואתגרים שנוספו במהלך חודש מאי

חוק סך כל הלקיחות – מהו החוק? חוק סך כל הלקיחות - עד איזה גובה להכריז נוסף אזור ZOOM שיעורי זום - קורס מתחילים (בית הפנאי) שיעורי זום - סופרים לקיחות נפגשים מדי יום שני בשעה 17:00 - מוזמנים להצטרף דרך