top of page

בעיה #4

כנגד 3NT מערב הוביל את ה-Q♥. תכננו את המשחק.

יש לנו 8 לקיחות בטוחות (1 ב-♠, 2 ב-♥, 4 ב-♦, 1 ב-♣). את הלקיחה התשיעית ניתן לפתח ע"י עקיפה כפולה ב-♠ או עקיפה רגילה ב-♣.

מהי עקיפה כפולה? בסדרת ה-♠ חסרים לנו שני קלפים גבוהים, ה-Q וה-K.

כאשר נשחק קלף קטן מהדומם ומזרח ישים קלף קטן (את ה-3) אנחנו נשים

את ה-10 ובכך נעשה עקיפה כנגד שני הקלפים הגבוהים. אם, כמו בחלוקה למעלה, מערב יזכה בלקיחה, נחזור לדומם ונשחק שוב לכיוון ה-AJ כדי לבצע עקיפה כנגד ה-Q.

בסדרה ה-♣ המצב פשוט יותר, יש לנו מצב של עקיפה פשוטה כנגד ה-K.

מכיוון שהיציאה ב-♥ הוציאה לנו עוצר אחד בסדרה וכישלון בעקיפה יוציא את העוצר השני, לא נוכל לבדוק את שתי הסדרות ועלינו לבחור בסדרה שתיתן לנו את מרב הסיכויים לזכות בלקיחה הנוספת.

בהעדר נתונים אחרים, כמו ניקוד או חלוקה, הסיכוי של עקיפה רגילה הוא 50%. כדי שעקיפה כפולה תצליח נדרש ששני הקלפים הגבוהים יהיו מחולקים בין שני השחקנים או ששניהם יהיו בידי מזרח. האפשרות היחידה שנפסיד את הוא במקרה ששני הקלפים הגבוהים נמצאים בידי מערב. כלומר מבין ארבעת המצבים האפשריים:

1. KQ בידי מערב

2. KQ בידי מזרח

3. K במערב ו-Q במזרח

4. K במזרח ו-Q במערב

אנחנו נפסיד רק במקרה הראשון אבל נרוויח בשלושת המקרים האחרים, כלומר סיכוי ההצלחה הוא 75%, הגבוה יותר מהסיכוי של 50% ולכן נבחר בו.

אם כך נזכה בלקיחת A♥ בדומם, נוביל את ה-2♠ מהדומם ואם מזרח משחק נמוך נשים את ה-10 שיפסיד ל-K. נזכה בחזרה ב-♥ ביד, ובעזרת סדרת ה-♦ נחזור לדומם כדי לעקוף שוב ב-♠ נגד ה-Q, וזו תהייה הלקיחה התשיעית שלנו.

 

העיקרון: כאשר יש לנו אפשרות לבחור בין מספר דרכים לביצוע החוזה נבחר בזו שתיתן את מרב הסיכויים. במקרה זה השגת לקיחה נוספת מעקיפה כפולה

נותנת 75% סיכויים של הצלחה והיא עדיפה על 50% של עקיפה רגילה.

Anchor 1

בעיה #5

כנגד ♠6 מערב הוביל את ה-4♠. תכננו את המשחק.

יש לנו 9 לקיחות בטוחות (6 ב-♠, 1 ב-♥, 2 ב-♣). אפשר להשיג לקיחה נוספת ע"י עקיפה מוצלחת ב-♥ ובמצבים מסוימים ניתן לפתח לקיחה נוספת בסדרה ע"י חלוקה של 3-3 או חיתוך ה-♥ הרביעי בדומם. גם אם התנאים הללו יתקיימו עדיין תהייה חסרה לנו לקיחה.

סדרת ה-♦ נראית מבטיחה. לאחר שנוציא מידי המגנים את ה-A, נגביה את הקלפים הנוספים בסדרה והם יהוו את 3 הלקיחות החסרות להשלמת החוזה.

אם נתחיל במשיכת השליטים ע"פ הנדרש (2 סיבובים במקרה זה) ונסיים בדומם. כעת נשחק את ה-♦K, ואם מזרח משרת בקלף נמוך נשליך את ה-5♣ מהיד. מערב יזכה בלקיחה ואנו נזכה בכל חזרה שלו בדומם ועל שלושת קלפי ה-♦ שהוגבהו נשליך 3 קלפים ב-♥.

למעשה עשינו ב-♦ עקיפת חיתוך. אם ה-A♦ נמצא בידי מזרח אנחנו נחתוך אותו ביד כאשר הוא ישחק אותו ונחזור לדומם כדי להשליך 3 מפסידים מהיד שלנו. במקרה זה לא נספיק להשליך את ה-Q♥, אבל מכיוון שלא מסרנו לקיחה ל-A♦ הרי שהחוזה הובטח. נוכל לעשות עקיפה ב-♥ כדי לנסות ולזכות בלקיחה עודפת.

 

העיקרון: עלינו לחפש את הסדרה שבה ניתן לפתח לקיחות נוספות המספיקות להבטחת ביצוע החוזה. אם יש לנו אפשרות לבצע עקיפה, שגם אם היא נכשלת, היא מגביהה לנו את הקלפים האחרים בסדרה, נעדיף אותה על עקיפה שאינה פרודוקטיבית, כלומר אינה מגביהה את הקלפים האחרים בסדרה.

מזרח פתח בהכרזת ♠1, ואתם הגעתם לחוזה 3NT.

מערב הוביל את ה-4♠. תכננו את המשחק.

בעיה #6

מזרח פתח בהכרזת ♠1, ואתם הגעתם לחוזה 3NT.

מערב הוביל את ה-4♠. תכננו את המשחק.

יש לנו 7 לקיחות בטוחות (1 ב-♠, 2 ב-♥, 2 ב-♦, 2 ב-♣). מכיוון שהובלת הפתיחה תוציא לנו את העוצר היחיד ב-♠, עלינו לקחת 2 לקיחות נוספות מבלי לתת את היד למזרח. החדשות הטובות הן שלאור הכרזת הפתיחה ניתן למקם את כל הקלפים הגבוהים אצל מזרח. בידי השותפות שלנו יש 27 נקודות, כך שסביר להניח שכל שאר הנקודות בידי מזרח.

לאור עובדה זו אנחנו מזהים לקיחה נוספת ע"י עקיפה מוצלחת כנגד ה-♦Q.

עדיין חסרה לנו הלקיחה התשיעית. אם ה-♦ מתחלק 3-3 נפתרו כל הבעיות שלנו וסדרה ה-♦ תספק לנו בסה"כ 4 לקיחות להשלמת החוזה. אך בחלוקה הזו זה אינו המצב. הסדרה מחולקת 4-2 ואין אפשרות לקחת יותר מ-3 לקיחות בסדרה.

כל ניסיון לגעת בסדרת ה-♣ יוביל לאיבוד היד למזרח וכישלון בביצוע החוזה.

מכאן שהסיכוי היחיד ללקיחה נוספת הוא בסדרת ה-♥. אין טעם לעקוף אל ה-J בתקווה שה-Q נמצאת במערב מכיוון שכבר מיקמנו את כל הנקודות החסרות בידי מזרח. מה שאפשר לעשות הוא להחליף את העקיפה כנגד ה-Q בעקיפה נגד ה-10, בתקווה שהוא נמצא במערב.

איך עושים זאת? נכנסים לדומם (עם ה-♣K) ונשחק משם את ה-J♥, מזרח חייב לכסות כי אחרת נשחק נמוך מהיד ונזכה בלקיחה. לפיכך את ה-Q♥ ניקח עם ה-K, וכעת בדומם נשארו 9 A, ונוכל לעקוף את ה-10 שנמצאת בידי מערב.

 

העיקרון: לעיתים ניתן ללמוד מההכרזה או מהשלבים הראשונים של המשחק על מיקומם של קלפים גבוהים. אין טעם לנסות ולעקוף כאשר אנחנו יודעים בוודאות שנפסיד ועלינו למצוא דרכים אחרות כדי לפתח לקיחות.

 

הסתייגות: כמו בהרבה מקרים בברידג' לכל כלל יש יוצא מן הכלל ויתכן שכן נבצע עקיפות שאנו יודעים שיכשלו כאשר התנאים של היד כולה מחייבים זאת. נראה לכך דוגמאות בהמשך.

לגבי היד הזו אין כל סיבה לעקוף כנגד Q♥ מתוך ידיעה שנפסיד ולכן יש לחפש דרך לנסות לעקוף כנגד ה-10 ביד המגן האחר.

Anchor 2
Anchor 3
bottom of page